studiomonumento@gmail.com +48 725 152 609 www.lustrapostarzane.info

PRACE KONSERWATORSKIE W KOŚCIELE ŚW. STEFANA W WARSZAWIE

2017-03-29 23:39:39, komentarzy: 0Obecnie realizujemy prace konserwatorskie oraz pozłotnicze 
parafii

św. Stefana w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 137 

 
Kościół został zbudowany jako własnościowa kaplica szkolna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

w latach 1922-26 według projektu arch. prof. Jankowskiego.


Dnia 24 grudnia 1926 r. Abp Antoni Szlagowski dokonał poświęcenia nowej świątyni,

a 10 lat później został zakończony etap buodwy.

W 1944 wojsko węgierskie urządziło tu szpital.

W czasie powstania w świątyni i wokół niej od 27 do 30 sierpnia toczyły się zacięte walki.

Dnia 1 stycznia 1963 r. powstał przy kaplicy sióstr Nazaretanek rektorat z samodzielnym duszpasterstwem,

w 1973 r. dekretem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, została erygowana tutaj Parafia Świętego Stefana.

 

 

 

Kościół jest budowlą współczesną, jednonawową, zwieńczoną latarnią-sygnaturką od ulicy.

Do wejścia prowadzą dwutraktowe schody.

Sufit stanowi sklepienie kryształowe, rzadko występujące w Polsce.

Wystrój wewnętrzny został unowocześniony w latach 1971-1974 (marmur i metaloplastyka).

 

 Skrócony opis obiektu przed przystąpieniem do prac konserwatorskich 

 

Gloria składa się z miedzianych blach o różnej wielkości, pokrępowanych, ułożonych w formę koła, przynitowanych do stalowych wsporniów zakotwionych w ścianę.

Prostokątne płaty lekko zachodzą na siebie,  różne odległości blach od ściany sprawiają wrażenie dużej plastyczności i przestrzeni.

Powierzchnia miedziana pokryta płatkami szlagmetalu w technologii na mixtion olejny, całość zabezpieczona politurą szelakową.

Krzyż o konstrukcji skrzynkowej, fornirowany dębem, bejcowany (bejca spirytusowa)

Rzeźba drewniana, klejona, polichromowana farbami olejnymi, brak werniksu końcowego.

 

Stan zachowania przed przystąpieniem do prac konserwatorskich 


Gloria:

 

-kurz, zabrudzenia warstwy wierzchniej

-liczne zacieki kleju, politury

- zachlapania białą emulsją podczas ostatniego remontu

 

Krzyż:

 

-stan ogólny dobry

- kurz, zabrudzenia warstwy wierzchniej

- zacieki farby z remontu kościołu

 

Rzeźba:

 

-kurz i zabrudzenia,

-liczne spękania w miejscach klejenia drewna

-ubytki gruntu i farby

- złamana cierń 


 

Cel prac konserwatorskich i restauratorskich 

 

Przywrócenie obiektom walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem.Dokumentacja fotograficzna:


 

Gloria po zdjęciu szlagmetalu została pokryta malaturą o kolorze pulmentu żółtego.

 

 

Miedziane blachy, pokryte zostały złotem 23 3/4 karata

 

 

Korpus po wstępnym oczyszczeniu z zabrudzeń wierzchnich 

 

 

Perizonium przed i po oczyszczeniu, pęknięcie drewna wraz z warstwą gruntu oraz farby w miejscu klejenia drewna

 

 

Stan rzeźby w trakcie oczyszczania

 

 

Dłoń przed rozpoczęciem prac

 

 

 

 

 

Fragment rzeźby  pokryty werniksem końcowym. W tle odświeżony krucyfiks (bejca woskowa)

 

 

 

Wypełnienie ubytków i spękań woskiem na gorąco

 

 

 

 

Stan rzeżby po zakończeniu prac konserwatorskich i restauratorskich

(oczyszczenie, klejenie, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne, zabezpieczenie- werniks końcowy)

 

 

 

 

 

Uzupełnianie spękań woskiem na gorąco

 

 

 

Stan obiektu po scaleniu kolorystycznym, przed położeniem werniksu damarowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopy po wstępnym oczyszczeniu z zabrudzeń

 

 

 

Fragment rzeźby po zakończeniu prac

 

 

 

Łydki w trakcie oczyszczania

 

 

 

Nogi po zakonczeniu prac

 

 

 

 

Fragment po zakończeniu prac konserwatorskich

 

 

Perizonium po zakończeniu prac 

 

 

 

Wkrótce zdjęcia bez rusztowania ;)

 

 

 

 

 


 

 Obecne prace wykonywane na zlecenie

 WANDARTE Wanda Zawistowska

Pracownia Badań i Konserwacji Zabytków

« powrót

Dodaj nowy komentarz